پیش دبستانی و دبستان دو زبانه هوشمند سُــــــها

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل
متولدین امروز:
1403/1/31
امروز کسی متولد نشده است!
متولدین فردا:
1403/2/1
فردا کسی متولد نشده است!
متولدین روزهای آینده:
تا 1403/1/31
تا آخر ماه کسی متولد نشده است!